Naša kolegica Mihaela Bronić, članica Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za Hrvatsku, sudjelovala je od 11. do 14. listopada 2022. na godišnjem Europskom regionalnom sastanku Partnerstva za otvorenu vlast.

 

Sastanak je okupio zagovornike otvorenih vlada kako bi potaknuli svoje zajednice i stvorili novu političku potporu da vlade postanu što transparentnije, odgovornije i otvorenije prema građanima te kako bi adresirali trenutne regionalne i globalne izazove na tom području. Ključne teme o kojima se raspravljalo su borba protiv korupcije, digitalne inovacije i demokratsko sudjelovanje građana u vlasti.

 

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti; uključivanje i osnaživanje građana i civilnoga društva; borbe protiv korupcije; te korištenje novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima.

 

Začetnik Inicijative je bivši američki predsjednik Barack Obama koji je govorom na Općoj skupštini UN-a u rujnu 2010. najavio osnovna načela koja se uvelike naslanjaju na Direktivu o otvorenoj vlasti (Open Government Directive) – jednu od okosnica njegova programa.