U novom tematskom broju časopisa Public Sector Economics gostujući urednici Yamini Aiyar, Rolf Alter i Linda Bilmes odabrali su članke o izazovima učinkovitog upravljanja neophodnom za ostvarenje održivog razvoj na lokalnim razinama vlasti. Jedna od ključnih poruka – za napredak su neophodni kreativnost i predanost.

 

Christian Raffer, Henrik Scheller i Oliver Peters u članku The UN Sustainable Development Goals as innovation drivers for local sustainability governance? Examples from Germany daju jasan primjer kako ciljevi održivog razvoja pružaju koristan okvir za socio-ekološku transformaciju kojoj pogoduje visok stupanj federalizma i autonomije gradova.

 

Sean Dougherty i Andoni Montes Nebreda u članku Going global, locally? Decentralized environmental expenditure and air quality tvrde da unatoč važnosti uloge međuvladinih institucija za ukupni uspjeh ciljeva za održivi razvoj, još uvijek postoji ograničen napredak na regionalnoj i lokalnoj razini, zbog nesavršenih institucionalnih kapaciteta i sumnji u izborne posljedice koje mogu proizvesti neravnomjerno raspoređeni troškovi.

 

Mohammed Aminu Yaru u članku Budget transparency and internal revenue mobilisation at subnational government level: evidence from Nigeria ispituje hipotezu da poboljšana proračunska transparentnost vodi višim prihodima. Također ponavlja potrebu za kontrolom korupcije kako bi se postigao održiv napredak u prikupljanju prihoda na lokalnoj razini.

 

Marko Primorac, Jorge Martínez-Vázquez i Pedro Arizti u članku Achievements and unfinished agenda of the fiscal equalization system in Croatia objašnjavaju kako je sustav podjele prihoda i fiskalnog izravnanja u Hrvatskoj dugo bio percipiran kao neadekvatan i neučinkovit. Autori analiziraju postojeće razlike u fiskalnim kapacitetima i potrebama nižih razina vlasti u Hrvatskoj, kao test učinkovitosti postojećih mehanizama fiskalnog izravnanja.

 

Nejc Brezovar i Tatjana Stanimirović u članku Sustainability aspect of participatory budgeting at the municipal level in Slovenia raspravljaju o Zakonu o lokalnoj samoupravi koji od 2018. ostavlja diskrecijsko pravo odlučivanja slovenskim općinama o financiranju participativnog proračuna; tko i kako može predlagati i glasovati o projektima; te o prirodi predloženih i provedenih projekata.

 

Dagmar Radin prikazuje izvješće Ujedinjenih naroda World Public Sector Report 2021: National institutional arrangements for implementation of the Sustainable Development Goals: A five-year stocktaking usredotočeno na nacionalne institucionalne aranžmane u 24 zemlje i procjenu postignutog napretka od početka primjene 2016.