Ozana Nadoveza, savjetnica u Hrvatskoj narodnoj banci i docentica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, predstavila je članak Pandemijski izazov: Kako razdvojiti šok ponude i šok potražnje u uvjetima bolesti COVID-19 objavljen u časopisu Public Sector Economics. Koautorice rada su Lovorka Grgurić, savjetnica, i Nina Pavić, glavna stručna suradnica u Hrvatskoj narodnoj banci.
 
Ozana Nadoveza izložila je moguće načine modeliranja učinaka pandemije na potencijalni BDP Hrvatske i uputila na probleme procjena potencijalnog BDP-a u uvjetima makroekonomskog šoka bez presedana. Procjena implicira da je otprilike 40% ukupnog pada BDP-a u 2020. moguće objasniti šokom ponude, dok se ostatak pripisuje negativnom šoku potražnje.
 
Prema procjenama analitičarki HNB-a, stope potencijalnog rasta BDP-a u dugom će roku iznositi oko 1,8%. Najveći doprinos rastu očekuje se od kapitala zbog optimističnih prognoza o kretanju investicija u idućim godinama povezanim s fondovima EU-a i obnovom Zagreba. Doprinos rada u dugom bi roku mogao biti neutralan, pri čemu bi pad stanovništva u radnoj dobi i sati rada mogli biti nadoknađeni pozitivnim doprinosom pada prirodne stope nezaposlenosti i veće participacije na tržištu rada.
 
Predavanje su organizirali Institut za javne financije i Hrvatska narodna banka, a snimka predavanja i popratna prezentacija dostupne su na označenim poveznicama.