Zakon o lokalnim porezima s komentarom

Priredile: Andreja Jakšić i Nikolina Pratzer

 

Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16) većim je dijelom stupio na snagu 1. siječnja 2017. Zakonom je reguliran sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Međutim, Zakonom o izmjenama Zakona o lokalnim porezima (NN 101/17) brisane su odredbe o porezu na nekretnine, kao lokalnom porezu jedinica lokalne samouprave, koji je trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2018. Kao posljedica navedenog, proizlazi činjenica da se s 1. siječnja 2018. zadržava sustav poznatih javnih davanja: komunalne naknade, poreza na kuće za odmor i spomeničke rente koja se plaća ako se gospodarska djelatnost obavlja u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

 

Ovim izmjenama Zakona donesena je i promjena kod obuhvata poreza na cestovna motorna vozila. Naime, porez na cestovna motorna vozila, kao jedan od lokalnih poreza, plaćaju vlasnici osobnih automobila i motocikala, jednom godišnje prilikom registracije odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole, a utvrđuje se ovisno o godini starosti i snazi motora izraženoj u kilovatima (kW). Za osobne automobile se porez na cestovna motorna vozila plaća na način da se izjednačava kriterij godina starosti za utvrđivanje i naplatu poreza na cestovna motorna vozila te se porez utvrđuje i naplaćuje za sva cestovna motorna vozila do 10 godina starosti.

 

Priručnik sadrži tekst Zakona o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17) te su uz pojedine članke Zakona dani komentari o primjeni zakonskih odredbi te tekst Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17). Namijenjen je lokalnim službenicima koji samostalno naplaćuju lokalne poreze kao vlastiti prihod s ciljem pravilne primjene Zakona, kao i ostalih podzakonskih propisa, te svim poreznim obveznicima na koje se odnose odredbe Zakona.

Godina izdanja: 2017.

Cijena: 100,00 kn / 13,27 EUR

Broj stranica: 120

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 kn
0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 kn
0,00 €