Zakon o porezu na promet nekretnina s komentarom

Priredile: Nikolina Pretzer i Renata Kalčić

 

Novi Zakon o porezu na promet nekretnina (NN 115/16) stupio je na snagu 1. siječnja 2017. Zakon u bitnome ne mijenja svoju suštinu, a to je da se oporezuje svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj bez obzira stječe li se vlasništvo nekretnine uz naplatu ili bez naplate i bez obzira na to kako su stranke nazvale ugovor ili drugi pravni posao, već je njegov cilj, u skladu s ciljevima porezne reforme, pojednostaviti proceduru prijave prometa nekretnina, a donošenje rješenja svesti na slučajeve kada se utvrđuje porez. Time se stjecatelje nekretnina rasterećuje dosadašnjih obveza, a administracija se preusmjerava na poslove značajnijeg financijskog učinka.

 

Osim navedenih promjena, novi Zakon smanjuje stopu poreza, ukida oslobođenje za kupnju prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje te produžuje rok za obnovu postupka kod sporazumnog raskida ugovora.

 

Uz tekst Zakona priložen je i tekst Pravilnika o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (NN 1/17) kojim je propisan oblik i sadržaj obrasca Prijave prometa nekretnina te način njegova podnošenja, kao i uspostava i održavanje Evidencije prometa nekretnina i način korištenja podataka iz Evidencije prometa nekretnina.

 

Uz pojedine članke zakonskog teksta dan je odgovarajući komentar s navedenim primjerima iz prakse upravnih sudova, odnosno aktualno mišljenje Središnjeg ureda Porezne uprave. Tekstu Zakona priloženi su i izvodi iz drugih propisa koji imaju poveznicu s ovim Zakonom, ali i tekstovi Zakona koji sadrže odredbe o oslobođenjima od plaćanja poreza na promet nekretnina, izdane upute, kao i aktualna mišljenja Središnjeg ureda.

 

Tekst Zakona o porezu na promet nekretnina s komentarom zasigurno će koristiti poreznim obveznicima pravnim i fizičkim osobama, agencijama za pravni promet i posredovanje nekretninama te službenicima u Poreznoj upravi nadležnoj za utvrđivanje poreza na promet nekretnina.

Godina izdanja: 2017.

Cijena: 150,00 kn / 19,91 EUR

Broj stranica: 374

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno
Košarica
Artikl Kom. Cijena
Ukupno: 0,00 kn
0,00 €

Vaša narudžba:

Artikl Cijena Količina Ukupno
Ukupno: 0,00 kn
0,00 €